Het logo van Geertje de Ceuleneer

Nuttige links en lectuur

Studio Sesam maakt de diversiteit in de samenleving zichtbaar
door inclusief te schrijven, te illustreren en te communiceren
zodat iedereen gezien en gehoord wordt.

Sporten en bewegen met een beperking

Ook mensen met een handicap kunnen houden van sport. Kunnen blinde mensen spelen met een bal? Ja hoor, ze doen aan torbal, goalbal (een paralympische discipline!), tennis, voetbal en showdown! En ze fietsen of skiën ook.

En mensen in een rolstoel? Natuurlijk! Ze doen aan tennis, basket, atletiek, curling, dansen, darts, hockey, ijshockey, karate, schieten, skiën…

GRIP vzw

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving.

Als Expertisecentrum voor Toegankelijke Media en Cultuur wil OPEN bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan genieten van een kwaliteitsvol en gebruiksvriendelijk media- en cultuuraanbod.

Literatuur Vlaanderen investeert in de letterensector, van auteur tot lezer, en creëert zo de ruimte voor alle spelers om professioneel te werken. Door die spelers ook met elkaar te verbinden, laat Literatuur Vlaanderen een efficiënt, divers en dynamisch letterenveld tot bloei komen, waar elk verhaal telt.

Luisterpuntbibliotheek

Luisterpunt is de Vlaamse openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking (blind, slechtziend, dyslexie, afasie, fysieke beperking, …). Aan iedereen die geen of moeilijk gewone, gedrukte boeken kan lezen, bezorgen wij lectuur in een aangepaste vorm. Onze boeken zijn beschikbaar in twee speciale vormen: Daisy-luisterboeken en brailleboeken

Excluses: wat uitsluiting doet met mensen

Van Beno Schraepen en met de medewerking van William Boeva

Inclusie lijkt wel het nieuwe modewoord, maar waar komt het eigenlijk vandaan en wat houdt het precies in? Waarom is inclusie belangrijk? En is het wel realiseerbaar of is exclusie nu eenmaal de norm? Naïef? Het pad naar een inclusieve samenleving lijkt bezaaid te zijn met obstakels. Nochtans hebben we veel van die obstakels zelf in het leven geroepen of houden we ze om onduidelijke redenen zelf in stand. Hoog tijd om deze uitsluitingsmechanismen te ontmaskeren als wat ze zijn: ‘excluses’ oftewel excuses om iemand uit te sluiten. Aan de hand van het hoe, wat en waarom van inclusie maakt Excluses brandhout van de argumenten die uitsluiting en segregatie in stand houden. Maak kennis met veel gebruikte excluses en ontdek hoe ze te weerleggen. Want niets rechtvaardigt uitsluiting.